Onze Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden

Wij vinden het belangrijk om goede afspraken met u te maken over onze werkzaamheden en rechten en plichten over en weer.
Onze Algemene voorwaarden zijn de spelregels die gelden voor de overeenkomsten die wij sluiten, zodat u en wij precies weten waar we aan toe zijn.

Wij hebben onze Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Algemene voorwaarden DJF Pensioenfiscalisten B.V.