Pensioen Particulieren

Particulieren helpen we graag met:

  • advisering over en helpen bij de totstandkoming van 'een potje voor later' door lijfrenteopbouw;
  • analyse en advies van het (te verwachten) pensioen;
  • advisering over waardeoverdracht van pensioen bij verandering van werkgever;
  • advisering en begeleiding bij pensioen en echtscheiding.