Pensioen Werkgevers

Werkgevers helpen we graag met:

  • een nieuwe pensioenregeling inrichten en beheren;
  • uw huidige collectieve pensioenregeling beoordelen en eventueel verlengen of oversluiten;
  • uw medewerkers informeren over de pensioenregeling;
  • advisering over waardeoverdracht van pensioen;
  • pensioenberekeningen maken.