Pensioen DGA

DGA's helpen we graag met:

  • advisering over pensioenopbouw en helpen bij de totstandkoming van een pensioenopbouwregeling;
  • advisering over opgebouwd pensioen in de eigen BV;
  • pensioenberekeningen maken;
  • advisering en begeleiding bij pensioen en echtscheiding;
  • advisering over en helpen bij de aankoop van pensioenuitkeringen.